Verwerking

Red cedar shingles plaatsen

Volgens de geldende richtlijnen kunnen Red Cedar Shingles worden aangebracht op een dakhelling vanaf 15 graden tot 90 graden. Hierdoor zijn de shingles ook geschikt zijn als gevelbekleding. Ze dienen bij voorkeur te worden aangebracht op een ondergrond van latten, welke worden aangebracht op het dak of tegen de gevel met een hart-op-hart afstand die gelijk is aan de overlap van de shingles. Voor de dakbedekking is dit 15cm, terwijl dit voor de gevel 19cm is.

Eigenlijk is de opbouw niet veel anders dan dat van een pannendak, behalve dat er meer panlatten worden toegepast. Ventilatie is wel zeer belangrijk. Zo dienen de Red Cedar Shingles te worden geventileerd tussen de onderzijde van de shingles en de bovenzijde van het dakhout. Dit kan gedaan worden door de panlatten aan te brengen op tengellatten (11x33mm) welke op het dakhout zijn genageld. Ventilatie dient te geschieden vanaf de dakvoet tot in de nok. Voor gevelbekleding gelden deze richtlijnen ook. Voor goede ventilatie van uw dakbedekking kunt u gebruik maken van onze speciale dak ontluchtingen.


Het leggen van dakshingles

Indien de Red Cedar shingles worden toegepast op een woning verdient het de voorkeur het dakhout te voorzien van een dampdoorlatende folie. Het leggen van de dakshingles begint op de onderste rij, deze wordt in 2 lagen aangebracht, waarbij de naden, in de breedte, onderling minimaal 30mm verspringen. De shingles worden als een 3-laags dakbedekking aangebracht. Door de Red Cedar shingles verspringend aan te brengen blijft alleen de onderste 15cm van iedere shingle zichtbaar, de rest is uit het zicht achter de boven liggende shingle. Elke shingle wordt vastgezet met niet meer dan 2 RVS nagels, zowel bij handmatige als  mechanische bevestiging. Per bundel heeft u ca. 200 nagels nodig. Bekijk hier de RVS nagels.

De afmetingen van Red Cedar Shingles

De breedte van de Red Cedar shingles is gelegen tussen de 8 en 30cm. Iedere bundel bevat ca. 90 stuks shingles van verschillende breedtes. De shingles worden in deze verschillende breedtes door elkaar in het werk gebruikt. De naden dient men onderling minimaal 30mm te laten verspringen, terwijl men moet voorkomen dat de naad van de onderliggende shingle strookt met die van de bovenliggende shingle. Shingles mogen niet tegen elkaar worden gelegd, houd een tussenruimte aan van ca. 4-5mm.

Red Cedar Shingles afwerken

Red Cedar laat zich gemakkelijk verwerken. Het op maat maken van hoek- of kilkepers gaat prima met een fijn getande handzaag. Voor de afwerking van de nokken en hoekkepers leveren wij geprefabriceerde nokken. Deze nokken zijn geschikt voor een dakhelling die ligt tussen de 25 – 38grd. Breng voor het leggen van de nokken een strook waterdichte folie aan over de nok of hoekkeper als extra afdichting.

Shingles en ventilatie kunnen niet zonder elkaar.

Tips voor het monteren van Shingles

Opzich is de montage van de shingles eenvoudig maar de ventilatie is nog wel het belangrijkste. Daarom hierbij een paar tips waarom gedacht moet worden bij de montage.

  •     Zorg voor voldoende ventilatie ruimte tussen de bovenzijde van het dakhout en de onderzijde van de shingles
  •     Zorg voor voldoende ventilatie vanaf de dakvoet (geen dichte aftimmering) naar de nok.
  •     Zorg dat er voldoende ventilatie in de nok kan zijn. Leg de nokafwerking niet afsluitend op de shingles.
  •     Zorg voor voldoende ventilatie bij de afwerking van de hoekkepers.
  •     Gebruik zo nodig ventilerende panlatten.
  •     Voor voldoende ventilatie kunt u gebruik maken van onze speciale dak ontluchting.