Onderhoud shingles

In het algemeen vergt een dak van Red Cedar shingles zeer weinig onderhoud. De dakhelling en ligging kunnen wel invloed hebben op de levensduur en het onderhoud. Zoals op iedere dakbedekking, kan er zich na verloop van tijd mos- of alg aangroei voordoen.

Red Cedar shingles op daken en gevels

Op daken en gevels waar de kans van alg en mos aangroei aanwezig is kan men gebruik maken van Biomos. Zowel preventief als voor verwijderen van alg en mos. Biomos is een biologisch afbreekbaar reinigingsproduct, ph 7, om algen en mossen te doden. Enkele dagen na de behandeling sterft alg en mos af en verdwijnen de algen vanzelf zonder hoge drukspuit, boenen of naspoelen. De preventieve werking van Biomos is ongeveer 5 tot 12 maanden. Dit geldt voor een verdunning van 1 op 8 tot 1 op 15 met water. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de mate van aangroei. Met de oplossing dient men het vervuilde oppervlakte goed nat te maken d.m.v. gieten of nevelspuit. Gebruik van Biomos tijdens bedomd of vochtig weer geniet de voorkeur doordat het oppervlakte dan langer nat blijft. Bovendien kan de Biomos beter inwerken dan tijdens zonnig weer. Voordeel van Biomos is de langdurige werkzaamheid, de lage aanbrengkosten en biologisch afbreekbaarheid.

Red Cedar shingles op de dakhelling

De dakhelling speelt ook een rol bij het onderhoud. Hoewel de shingles zijn toe te passen vanaf een dakhelling van 15 graden, is het wel een stelregel dat des te steiler de dakhelling, des te minder aangroei kan plaatsvinden. Ook de ligging van het dak is belangrijk voor het onderhoud. Red cedar shingles kunnen op ieder dak worden toegepast. Maar indien het dak zich onder (veel) bomen bevindt, kan het zijn dat door de vochtige omgeving, mosvorming en/of groene aanslag zich eerder aandient. Groene aanslag heeft op zich geen invloed op de levensduur van de shingles, terwijl mosaangroei dit ook niet hoeft te zijn mits het tijdig wordt verwijderd. Het onderhoud voor een gevelbekleding van red cedar shingles beperkt zich eigenlijk tot het af en toe schoon vegen met een bezem. Indien u heeft gekozen voor een gevelbekleding van gekleurde shingles zult u het schilderwerk hiervan in uw onderhoudsplanning moeten opnemen, waarbij de shingles eens per 5-7 jaar geschilderd dienen te worden.

Een goed geventileerd, aangebracht en onderhouden Red (of Alaska) Cedar shingle-dak of gevel geeft u vele jaren plezier, waarbij 40 tot 50 jaar geen uitzonderingen zijn.

red cedar shingles geschilderd
Alaska Yellow cedar shingles dak onderhoud