Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Dutch Blue Label 

Prijzen vermeld op de website van Dutch Blue Label (DBL) zijn exclusief 21% btw. Prijzen inclusief 21% btw worden altijd expliciet vermeld.
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Typfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.
Prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht.
Een afgegeven prijsopgave is geldig zolang de voorraad strekt of gedurende 14 dagen.
Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien opgegeven levertijden van speciaal bestelde goederen ( buiten de normale voorraad vermeld op de website) welke tijdelijk worden vertraagd door overmacht, geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of verrekening van eventuele schade. Tot overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid die voor DBL nakoming van de overeenkomst tijdelijk verhindert, waaronder overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen en transportmoeilijkheden.  Indien levering door overmacht van DBL blijvend zal zijn kan over worden gegaan tot ontbinding van de overeenkomst. Bij ontbinding van de overeenkomst is DBL niet gehouden tot het vergoeden van enige schade aan afnemer.

Na aanvaarding door afnemer is de overeenkomst onherroepelijk. Een overeenkomst zal door DBL altijd schriftelijk worden bevestigd aan de afnemer per Email. Onjuistheden in de overeenkomst dienen door afnemer binnen 7 dagen na de datum van de (order)bevestiging aan DBL te worden bericht, bij gebreke wordt de overeenkomst beschouwd als juist en compleet.

DBL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van verkeerde montage van de geleverde materialen of schade als gevolg van verkeerde montage van de materialen toegepast in een totaal constructie, waaronder gebrekkige ventilatie van de materialen.

Transportkosten worden separaat opgegeven.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van DBL tot volledige betaling van het geleverde is ontvangen.

Facturen worden per Email gezonden, DBL zend géén factuur per post.
Betaling dient te geschieden vóór levering. 

Volle bundels en ongeopende / volle pakken mogen in overleg retour. DBL vergoed geen transport- / verpakking- of opslagkosten. Speciaal bestelde goederen ( buiten de normale voorraad vermeld op de website ) kunnen niet retour.

Bij schade aan een huur lucht tacker brengt DBL de herstel/vervangingskosten aan de huurder in rekening.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan DBL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in een degelijke verpakking. Kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer en worden niet vergoed door DBL.