Als u heeft gekozen voor Red Cedar Shingles heeft u heel bewust gekozen voor een goed milieu. Wat dat betreft heeft u, met hout als bouwmateriaal, een goede keuze gemaakt. Red Cedar Shingles worden vrijwel CO2-neutraal geproduceerd, en zijn 100% recyclebaar. Ze lenen zich uitstekend voor ecologisch en duurzaam bouwen. Als producent van Red Cedar Shingles is Canada , op het gebied van bosbouw management, wereldleider . Hier kunt u een aantal feiten lezen over de productie van red Cedar shingles.

Voor meer informatie omtrent het milieu kunt u via ‘Links’ de site van de Teal-Jones Group bezoeken onder Environmental of klik hier.

In Canada vindt ontbossing plaats door intensieve houtkap ……………………> FICTIE

De feiten zijn :

Canada is wereldleider in bosbouw management. In Canada is ca. 417 miljoen hectare bos. Per jaar wordt er minder dan 0,25% van de totaal beschikbare bomen gekapt. Voor iedere gekapte boom worden er 3 nieuwe gepoot. 50% van de bossen herstelt zich op natuurlijke wijze. Er zijn nu meer bomen in Canada dan 100 jaar geleden. In Canada wordt tot 4 keer minder bomen gekapt dan in de 5 grootste houtproducenten van Europa ( Zweden, Finland, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland ) bron: canadianlumbermen.com

Het gebruik van hout is goed voor het milieu ………………………………………….> FEIT

De feiten zijn : Hout is voor 100% recyclebaar. Om te groeien heeft een boom geen opgewekte energie nodig, alleen zonlicht. Hout is goed voor het milieu, voor de productie is minder energie nodig, geeft minder emissies in de atmosfeer, zorgt voor minder vervuiling in het water en er blijft weinig vast afval over. Het gebruik van hout zorgt voor minder opwarming van de aarde dan andere bouwmaterialen. Bomen werken als een filter, tijdens hun groei nemen zij CO2 op en produceren zij zuurstof. Wanneer ze worden gerooid houden ze de opgeslagen CO2 vast. De CO2, welke in de wortels achterblijft nadat de bomen zijn gerooid, wordt door het nieuwe bos opgenomen als voeding. Houtafval kan worden gebruikt als brandstof voor de opwekking van energie in centrales. Bij de productie van staal komt 3 tot 6 keer meer CO2 vrij dan bij de productie van hout. Bij de productie van beton komt 2 tot 3 keer meer CO2 vrij dan bij de productie van hout. Om Red Cedar Shingles te produceren is minder energie nodig dan bij de productie van staal en beton. Producten van hout zorgen voor minder uitstoot van CO2. Voor de verwerking van staal- en betonafval is veel energie nodig, terwijl beton niet eens te recyclen is naar de oorspronkelijke bestanddelen. Red Cedar Shingles worden geproduceerd uit bomen van ecologisch verantwoorde bosbouw. Hout is het enige biologisch afbreekbare bouwmateriaal. Hout heeft een uitstekende isoleerende werking, het isoleert 400x beter dan staal en 15x beter dan beton.

eco

Dutchbluelabel Duurzame natuurlijke bouwmatrialen