Dutch Blue Label

Levering voorwaarden

Levering voorwaarden Dutch Blue Label (DBL)

Prijzen vermeld op de website van DBL zijn exclusief 21% btw. Prijzen inclusief 21% btw worden altijd expliciet vermeld.
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Het aanbod op de website zal als normale voorraad gelden in deze voorwaarden.
Een afgegeven prijsopgave heeft een maximale geldigheid van 14 dagen.
Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien opgegeven levertijden van speciaal bestelde goederen (  buiten de normale voorraad vermeld op de website )welke tijdelijk worden vertraagd door overmacht, geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of verrekening van eventuele schade. Tot overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid die voor DBL nakoming van de overeenkomst tijdelijk verhindert, waaronder overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen en transportmoeilijkheden.  Indien levering door overmacht van DBL blijvend zal zijn kan over worden gegaan tot ontbinding van de overeenkomst. Bij ontbinding van de overeenkomst is DBL niet gehouden tot het vergoeden van enige schade aan afnemer.

Na aanvaarding door afnemer is de overeenkomst onherroepelijk. Een overeenkomst zal door DBL  altijd schriftelijk worden bevestigd aan de afnemer  per Email. Onjuistheden in de overeenkomst dienen door afnemer binnen 7 dagen na de datum van de (order)bevestiging aan DBL te worden bericht, bij gebreke wordt de overeenkomst beschouwd als juist en compleet.

DBL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van verkeerde montage van de geleverde materialen of schade als gevolg van verkeerde montage van de materialen toegepast in een totaal constructie, waaronder gebrekkige ventilatie van de materialen.

Transportkosten worden separaat opgegeven.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van DBL tot volledige betaling van het geleverde is ontvangen.

Facturen worden per Email gezonden, DBL zend géén factuur per post.
Betaling kan contant bij levering of per telebankieren vóór levering. Indien betaling per factuur na levering is overeengekomen zal betaling van de factuur door cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na het geleverde hebben plaats gevonden.

Volle bundels en ongeopende / volle pakken mogen retour, DBL credtiteert 100% van het aankoopbedrag per bank. DBL vergoed geen transport- / verpakking- of opslagkosten. Speciaal bestelde goederen ( buiten de normale voorraad vermeld op de website ) kunnen niet retour.

Bij schade aan een huur lucht tacker brengt DBL de herstel/vervangingskosten aan de huurder in rekening.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan DBL schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in een degelijke verpakking. Kosten van terugzending zijn voor rekening van de afnemer en worden niet vergoed door DBL.

Dutch Blue Label 2015

Direct bestellen

Bestel gemakkelijk uw Red Cedar shingles en/of schapenwolisolatie door het onderstaande formulier in te vullen. Vergeet niet om uw bestelling duidelijk te specificeren!

Verzendkosten

Bekijk hier de verzendkosten van red cedar shingles en schapenwol isolatie.

Verzendkosten Red cedar shingles en Schapenwol isolatie